عکاسی هدشات یا سر و شانه

عکاسی هدشات یا سر و شانه

عکاسی هدشات یا سر و شانه یکی از معمول‌ترین کادربندی های عکاسی بوده که در دسته عکاسی پرتره قرار می‌گیرد. این نوع کادربندی هم برای عکاسی در فضای باز و…
تاریخچه عکاسی در ایران

تاریخچه عکاسی در ایران

تاریخچه عکاسی ایران یک مسیر دور و دراز و پر فراز و نشیبی داشته که شروع آن از زمان حکومت قاجاریه است. تاریخچه این حرفه در ایران، فاصله چندانی با…