رنگ شناسی با چرخه ایتن

رنگ شناسی با چرخه ایتن

رنگ شناسی
چرخه ایتن یکی از پرکاربردترین ابزارها و مفاهیم جهت رنگ شناسی و انتخاب اصولی رنگ ها است. این چرخه، دایره‌ای متشکل از 12 رنگ می‌باشد که از سه رنگ اصلی،…