مد اسلامی

مد اسلامی

مد اسلامی با سایر مدهایی که در اینترنت و بسیاری از کشورهای دیگر رایج است، بسیار متفاوت می‌شود. نخستین و مهمترین تفاوت میان این مد با سایر مدها در میزان…
ژوژمان طراحی لباس

ژوژمان طراحی لباس

طراحی لباس
ژوژمان طراحی لباس JUGEMENT نامی آشنا است که افراد فعال در هنر و طراحی بارها  آنرا شنیده‌اند. JUGEMENT مهمترین مبحث در حوزه طراحی لباس می‌باشد که ریشه فرانسوی دارد و…
تاریخچه طراحی لباس در ایران

تاریخچه طراحی لباس در ایران

طراحی لباس
تاریخچه طراحی لباس در ایران تنها به چند سال اخیر محدود نمی‌شود. باتوجه به انکه ایران، تمدن باستانی داشته و قدمت طولانی دارد، و ایران همواره به هنر و هنرورزی…