مت گالا ۲۰۲۳

اخبار
مت گالا 2023 مت گالا ۲۰۲۳ ، مراسم سالانه مت گالا برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای انستیتو طراحی لباس در موزه هنر متروپولیتن نیویورک برگزار شد. این مراسم در اولین…