کد رنگی رنگ سال 2024

رنگ سال 2024

اخبار
رنگ سال 2024  انتخاب شد.رنگ سال 2024 هلویی می باشد که مظهر اعتماد و اطمینان است.رنگ سال هر سال توسط شرکت پانتون مشخص می شود ، شرکت پانتون در زمینه…

مت گالا ۲۰۲۳

اخبار
مت گالا 2023 مت گالا ۲۰۲۳ ، مراسم سالانه مت گالا برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای انستیتو طراحی لباس در موزه هنر متروپولیتن نیویورک برگزار شد. این مراسم در اولین…